بازسازی اقلیم شهر سوخته در هزاره سوم

مطالعه بقایای جانوری و گیاهی به منظور بازسازی طبیعت و اقلیم شهر سوخته در هزاره سوم پیش از میلاد در قالب پروژه مشترک گروه ایرانی و ایتالیایی در حال انجام است.

حسین مرادی؛ سرپرست ایرانی پروژه مطالعات میان رشته ای و بازنگری عرصه و حریم در شهر سوخته، با اعلام این خبر گفت: نخستین فصل مطالعات میان رشته ای و بازنگری عرصه و حریم شهر سوخته با همکاری مشترک گروه ایرانی و گروه ایتالیایی به سرپرستی «انریکو اسکالونه» از دانشگاه سالنتو ایتالیا در این محوطه باستانی به اجرا درآمد.

بررسی مواد باستانی مانند اسکلت ها، استخوان های جانوری و نمونه های گیاهی با حضور گروهی از باستان شناسان و محققان میان رشته ای ایرانی و ایتالیایی در شهر سوخته در حال اجراست.

این پژوهشگران قصد دارند با مطالعه روی بقایای انسانی به دست آمده از گورستان شهر سوخته علاوه بر پی بردن به بخشی از روش زندگی در هزاره سوم پیش از میلاد در این محوطه، به مسائلی از قبیل تنوع نژادی با تمرکز بر مطالعات مرتبط با دانش ژنتیک روی استخوان های انسانی به دست آمده از شهرسوخته نیز بپردازند.

این باستان شناس با بیان این که نخستین فصل این پروژه در سال جاری و با هدف فراهم کردن مقدمات مطالعات گسترده انجام می شود، افزود: محققان ایتالیایی علاوه بر بازدید از شهر سوخته با مواد فرهنگی و بقایای باستانی که در ۱۵ فصل کاوش، گروه ایرانی به سرپرستی دکتر سیدمنصور سیدسجادی از شهر سوخته به دست آمده است، آشنا شدند.

وی با اشاره به این که علاوه بر آشنایی اولیه با منطقه، برآورد دقیق تری برای انجام مطالعات گسترده در سال های آینده خواهند داشت، اظهار کرد: گروه باستان شناس را محققان میان رشته ای مرتبط با باستان شناسی مانند انسان شناس، جانورشناس و گیاه باستان شناس و همچنین گروهی از متخصصان نقشه برداری همراهی می کنند.

 تهیه نقشه دقیق تر از شهر سوخته

یکی از اهداف عمده ی این گروه بازنگری در عرصه و حریم شهرسوخته است تا ضمن تهیه نقشه های توپوگرافی دقیق از تپه شهرسوخته، چشم انداز دقیق تری از محدوده اصلی و بخش های مختلف شهرسوخته ارائه کنند.

این پژوهشگران همچنین در نظر دارند با مطالعات مرتبط با ژنتیک، به بخشی از پاسخ های مرتبط با سوالات موجود در ارتباط با انسان شناسی شهرسوخته و گوناگونی قومی نژادی و همچنین آسیب ها و بیماری هایی که مردمان ساکن در این محوطه باستانی را شامل می شده، پی ببرند.

مرادی هدف اصلی از این پروژه را توسعه دانش میان رشته ای در کاوش های باستان شناسی شهرسوخته اعلام کرد و ادامه داد: در این اقدام علاوه بر دست یابی به اطلاعات ارزشمند، بازسازی دقیق تری از روش زندگی، ارتباطات و محیط طبیعی دشت سیستان در هزاره سوم پیش از میلاد به دست آید.

براساس این گزارش، پروژه مشترک گروه ایرانی و ایتالیایی درباره مطالعات میان رشته ایی و بازنگری عرصه و حریم در شهر سوخته با مجوز ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در حال انجام است.

بر مبنای یافته های باستان شناسان شهر سوخته ۲۸۰ هکتار وسعت دارد و بقایای آن نشان می دهد که این شهر دارای پنج قسمت اساسی بوده که شامل بخش مسکونی واقع در شمال شرقی شهر سوخته، بخش های مرکزی، منطقه صنعتی، بناهای یادمانی و گورستان است که به صورت تپه های متوالی و چسبیده به هم واقع شده اند. هشتاد هکتار از شهر سوخته را بخش مسکونی تشکیل داده است.

چشم مصنوعی متعلق به ۴۸۰۰ سال پیش، پیدایی نشانه های کهن ترین جراحی مغز، یک خط کش ساخته شده از چوب آبنوس، کهن ترین تخته نرد جهان به همراه ۶۰ مهره آن، کشف جامی هزار ساله با نقش یک بز همراه با یک درخت از نمونه کشفیات نفیس و ارزشمند در این محوطه جهانی در طول کاوش های انجام شده در فصل های مختلف هستند.

پیش از این یعنی از سال ۱۳۵۲ تا امروز «سیدمنصور سیدسجادی» سرپرست کاوش در محوطه ی جهانی شهر سوخته را برعهده داشته است. او علاوه بر سال ها کاوش محوطه های داخلی و خارجی، در «شهر سوخته» کار کرده، محوطه ای تاریخی و ارزشمند که ریچارد فرای، ایران شناس آمریکایی آن را «بهشت باستان شناسان» نامید. اصلا شاید بتوان گفت که داستان «شهر سوخته» داستان کاوش های باستان شناسی «سید منصور سید سجادی» است.