یونان مرکزی به‌وسیلهٔ دو خلیج کرنت و سارونیک از پلوپونز جدا شده؛ خلیج کرنت مقدار زیادی در خاک پیش رفته و بعلّت وضع کوهستانی خود دفاع پلوپونز را بسیار تسهیل می‌کرد، در شمال یونان میانه، خلیج‌های آرتا و مالیاک قرار گرفته و به این ترتیب ناحیهٔ مرکزی یونان قطعه خاک باریک و کوهستانی است که بعلّت وضع جغرافیایی ایجاد وحدت سیاسی میان نواحی مختلف آن بسیار دشوار بود و به همین مناسبت در دورهٔ آکئی‌ها بقسمت‌های متعدّد و مستقل تقسیم می‌شد، چنانکه آتیک که بعدها به صورت واحدی درآمد به چندین بخش مستقل قسمت شده بود و از میان آنها آتن و الوزیس که در نواحی مسطّح و جلگه‌ای قرار داشت بتدریج قدرت و شهرت بیشتری بدست آوردند. جزایر سالامین و اژین واقع در خلیج سارونیک، مقابل این دو شهر واقع شده‌اند، آتیک دارای آب و هوایی مساعد ولی با استعداد حاصل‌خیزی کم بود.

رشته جبال سیترون میان آتیک و دولت مقتدر تب قرار داشت که از اتّحاد تب و اورکومن کشور تاریخی بئوسی بوجود آمد. بئوسی ناحیه‌ای حاصل‌خیز بود و ماهی‌گیری نیز به زندگی اهالی کمک شایانی می‌کرد. وضع کوه‌های آن نظیر کوه‌های آرکاری بود، چنانچه افسانه‌هایی دربارهٔ آنها بوجود آمد و مردم عقیده داشتند که سرزمین اموات در کوه‌های ناحیهٔ اورکومن قرار دارد. جبال هلی‌کون نیز در همین قسمت و به عقیدهٔ یونانیان این کوه موطن نه‌تن از خدایان آنها بوده.

سرزمینی که در مغرب بئوسی واقع شده، در اواخر دورهٔ آکئی‌ها مورد حملات اقوام مهاجم قرار گرفت و از این بابت زیان فراوان دید. این قسمت که فوسید نام داشت از کوه‌ها و گردنه‌های متعدّد پوشیده می‌شد، کوه پارناس که مقر آپولون خدای معروف یونان بود در همین ناحیه قرار داشت و شهر دلف که معبدی مخصوص آپولون در آن ساختند، در دامنهٔ همین کوه بنا شد. شهر عمدهٔ این سرزمین، کریسا بود و در قسمت‌های غربی فوسید که وضع جغرافیایی و موقع مناسب‌تری داشت، شهرهای پلورون و کالیدون شهرت یافتند، این دو شهر در کنار رودخانهٔ آکلوس بنا شده و در دورهٔ تاریخی بتصرّف اقوام اتولی درآمدند.

جزایر سفالونی و ایتاک و لوکاد، در مغرب، که از جزایر ایونی بودند جزء قلمروی یونان مرکزی محسوب می‌شدند و در دوره‌های قدیم تمدّن درخشانی داشتند.

تهیه و تنظیم: هیئت تحریریه آریاسان

منبع:

wikipedia.org

مجله سلامتپزشک خانواده پزشکی بهداشت دارودرمان سلامت الکترونیکگردشگری آریاسان سیتی نت پاک سمن سوکام آریاسان سوپاک آریاسان مدی فارما تبلیغات پیشخوان نیازمندی ها کاریابیصرافیارزسکهطلاماشینملکزمینساختمانبورسبانکدولتملت رهبرمجلسقرآنکتابکنکوردانشجودانشگاهدانش بنیانورزشصدا سیمادینزندگیمردمامیدکاربیمهبیکاریجوانورزشاطلاعات فناوری کامپیوترسخت افزارنرم افزاررایانهسرورمجازیتبلتموبایلزنجانتهرانایرانآلمانیونانگرجستانگرجستاندبیجهانهوافضاکشور کالا یابفروشگاه اینترنتی گروه بین المللی آریاسان WikiPharmaAriaSun طراحی وب سایت تورهای تفریحی سایت تورهای تفریحی وب سایت تورهای زیارتی سایت تورهای زیارتی وب سایت تورهای تاریخی سایت تورهای تاریخی وب سایت تورهای اقامتی سایت تورهای اقامتی وب سایت تورهای فرهنگی سایت تورهای فرهنگی وب سایت تورهای طبیعی سایت تورهای طبیعی وب سایت تورهای علمی سایت تورهای علمی وب سایت تورهای ورزشی سایت تورهای ورزشی وب سایت تورهای متبرکه سایت تورهای متبرکه وب سایت تورهای نمایشگاهی سایت تورهای نمایشگاهی وب سایت تورهای سیاحتی سایت تورهای سیاحتی وب سایت تورهای لحظه آخر سایت تورهای لحظه آخر وب_سایت تورهای داخلی سایت تورهای تفریحی سایت تورهای داخلی سایت تورهای زیارتی اماکن تفریحی طراحی طراحی وب سایت سیتی نت طراحی سایت اماکن تفریحی زیارتی اماکن زیارتی طراحی وب سایت اماکن زیارتی سیتی نت طراحی سایت اماکن زیارتی اماکن سیاحتیسوپاک آریاسان طراحی وب سایت اماکن سیاحتی طراحی سایت اماکن سیاحتی اماکن تاریخی طراحی وب سایت اماکن تاریخی طراحی سایت اماکن تاریخی اماکن اقامتی طراحی وب سایت اماکن اقامتی طراحی سایت اماکن اقامتی اماکن فرهنگی طراحی وب سایت اماکن فرهنگی طراحی سایت اماکن فرهنگی اماکن طبیعی طبیعی اماکن طراحی سایت اماکن طبیعی طراحی وب سایت اماکن طبیعی علمی طراحی سایت اماکن علمی طراحی وب سایت اماکن علمی ورزشی اماکن ورزشی طراحی وب سایت اماکن ورزشی طراحی سایت اماکن ورزشی اماکن ورزشی ورزشیورزش طراحی سایت اماکن ورزشی سیما طراحی وب سایت اماکن ورزشیمتبرکه اماکن متبرکه طراحی سایت اماکن متبرکه نمایشگاهی اماکن نمایشگاهی طراحی سایت اماکن نمایشگاهی طراحی وب سایت اماکن نمایشگاهی تفریحی تورهای تفریحی طراحی وب سایت تورهای تفریحی طراحی سایت تورهای تفریحی زیارتی سایت تورهای زیارتی طراحی سایت تورهای زیارتی طراحی وب سایت تورهای زیارتی تاریخی تورهای تور طراحی سایت تورهای تاریخی طراحی وب سایت تورهای تاریخی تورهای اقامتی طراحی سایت تورهای اقامتی طراحی وب سایت تورهای اقامتی فرهنگی طراحی سایت تورهای فرهنگی طراحی وب سایت تورهای فرهنگی طبیعی طراحی سایت تورهای طبیعی طراحی وب سایت تورهای طبیعی علمی طراحی سایت تورهای علمی طراحی وب سایت تورهای علمی طراحی سایت تورهای ورزشی طراحی وب سایت تورهای ورزشی طراحی سایت تورهای متبرکه طراحی وب سایت تورهای متبرکه نمایشگاهی تورهای نمایشگاهی سیاحتی طراحی سایت تورهای سیاحتی لحظه آخر تورهای لحظه آخر طراحی سایت تورهای لحظه آخر طراحی وب سایت تورهای لحظه آخر تورهای داخلی طراحی سایت تورهای داخلی طراحی وب سایت تورهای داخلی تورهای خارجی طراحی سایت تورهای خارجی طراحی وب سایت تورهای خارجی ساحلی کار طراحی سایت تورهای ساحلی شهری طراحی سایت تورهای شهری طراحی وب سایت تورهای شهری صحرانوردی طراحی سایت تورهای صحرانوردی طراحی وب سایت تورهای صحرانوردی کوهنوردی دریانوری طراحی سایت تورهای دریانوردی طراحی وب سایت تورهای دریانوردی هوانوردی طراحی سایت تورهای هوانوردی طراحی وب سایت تورهای هوانوردی کروز کشتیهای کروز طراحی سایت تورهای کشتیهای کروز طراحی وب سایت تورهای کشتیهای کروز پروازهای داخلی طراحی سایت پروازهای داخلی طراحی وب سایت پروازهای داخلی پروازهای خارجی طراحی سایت پروازهای خارجی طراحی وب سایت پروازهای خارجی پروازهای لحظه آخر طراحی سایت پروازهای لحظه آخر
طراحی وب سایت پروازهای لحظه آخر
ارزان طراحی سایت پروازهای ارزان طراحی وب سایت پروازهای ارزان خرید آنلاین طراحی سایت خرید آنلاین طراحی وب سایت خرید آنلاین فروش آنلاین طراحی سایت فروش آنلاین طراحی وب سایت فروش آنلاین خرید و فروش آنلاین فروشگاهی آنلاین طراحی سایت فروشگاهی آنلاین طراحی وب سایت فروشگاهی آنلاین بلیط آنلاین طراحی سایت بلیط آنلاین طراحی وب سایت بلیط آنلاین اینترنتی طراحی سایت فروشگاه اینترنتی طراحی وب سایت فروشگاه اینترنتی بلیط اینترنتی طراحی سایت بلیط اینترنتی طراحی وب سایت بلیط اینترنتی بیکاریجوانورزشCityNetPakSaman SooComAriaSun SooPakAriaSun MediPharma Kalayabwww.wikipharma.me www.ariasun.co www.citynet.sitewww.medipharma.me www.kalayab.me
www.cityne