کاخ گلستان مجموعه‌ ای از بناهاست که در میدان ارگ تهران واقع شده است. بناهای این کاخ در زمانهای مختلف ساخته شده‌ اند. نام آن از تالار گلستان واقع در عمارت خروجی گرفته شده‌ است. کاخ گلستان در سی و هفتمین اجلاس سالانه کمیته میراث جهانی سازمان یونسکو در پنوم پن، پایتخت کامبوج، در فهرست آثار جهانی به ثبت رسید. این اثر شانزدهمین اثر ایرانی است که در فهرست میراث جهانی یونسکو جای میگیرد. کاخ گلستان فضایی از ارگ سلطنتی تاریخی بوده است.
ناصر نجمی در کتاب «طهران در عهد ناصری» می‌ نویسد که وجه تسمیه آن به دلیل قرار گرفتن و محصور‌شدن در باغ یا گلستانی بوده که پیرامون آن باغچه‌ هایی قرار داشته و خیابان‌ های دراز و مشجری بود که در کنار آنها درختان چنار و سرو سر به آسمان کشیده وجود داشتند.
تاریخچه
به فرمان شاه طهماسب صفوی، بارویی به طول یک فرسخ به دور تهران کشیده شد. پس از او شاه عباس دوم صفوی در قسمت شمالی حصار، چهار باغ و چنارستانی احداث کرد که بعدها دیوار بلندی گرد آن بنا شد و عمارت مقر سلطنتی را در داخل آن ساختند.
با به قدرت‌ رسیدن دودمان قاجار، کاخ گلستان محل سکونت شاهان قاجار شد. مظفرالدین شاه قاجار در «عمارت بادگیر» کاخ گلستان تاجگذاری کرد.
با برچیده شدن دودمان قاجار توسط رضاشاه، کاخ گلستان دچار تحولات اساسی شد. رضاشاه در «ایوان تخت مرمر» تاجگذاری کرد، ولی محل زندگی خود را به سعدآباد منتقل نمود و سپس در دوران محمد رضا شاه پهلوی، محل زندگی و دفترکار شاه به نیاوران منتقل شد و مجموعه گلستان به موزه و بخشی از آن به محل پذیرایی از میهمانان عالی‌ رتبه خارجی اختصاص یافت.
در سال ۱۳۴۵ خورشیدی، مراسم تاجگذاری محمدرضا پهلوی در «تالار سلام» کاخ گلستان برگزار شد.

تهیه و تنظیم : هیئت علمی و تحریریه اریاسان 

منابع :                                                                                                                                                       www.tripyar.com